Φόρμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία

Οι υποψηφιότητες για τα δύο όργανα του Συλλόγου μπορούν να κατατεθούν μέσω mail στο sikia@sikia.gr .

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης έχουν τα ενεργά μέλη που είναι εγγεγραμμένα και είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Η συμμετοχή όλων των μελών στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου είναι απαραίτητη για την συνέχιση του έργου του Συλλόγου και την ομαλή του λειτουργία.

Το Δ.Σ.

Του Συλλόγου Επαγγελματιών Συκιάς

Θέλω να συμετάσχω

Image